Follow Us Everywhere
Home L Lagbaja Lagbaja – Africano …The Mother of Groove (ALBUM) LYRICS Lagbaja – Skentele Skontolo

Lagbaja – Skentele Skontolo

Lagbaja - Skentele Skontolo
Lagbaja – Skentele Skontolo LYRICS

PLAY MUSIC [sc_embed_player fileurl=”http://www.vb2l.ciki.me/musics/Lagbaja – Skentele Skontolo.mp3″]

Ko si fashion kan to ju tia lo
Iro ati buba yen pelu gele skontolo
Ah! Gele o dun bii ka moo we
Ka moo we ko dabi ko ye ni
Gele o dun bii ka moo we
Ka moo we ko dabi ko ye ni
Eyi ye e o
Baba ta lo so pe ko ye e?
Awon da?
Baba ta lo so pe ko ye e
Ki keke pa, ko pa mo won lenu
Keketike paa mo baba won lenu
Ki keke pa se ko pa mo won lenu se
Keketike paa mo baba won lenu
Oro hunrun hunrun inu elede lo

mi gbe
Bo ba soju lo ndun won ka gba jigi

fun won
Se tori mi le lo ge gele skentele
Se tori mi le lo ge gele skentele
Abi tori won le ge gele skentele
Bo ba se tori mi le ge eeeeee
Emi naa a ge fila mi skontolo
Onigele yi …skentele
E joo ma …skontolo
Onigele yi …skentele
E joo ma …skontolo
Ki lo de
O ti lo wa ju baby
E saa ma fi gba wa loju
Eyi wa nle e de ni o si nkankan
Aaa ki lo de?
Why o mama
Mi o mama reyin ma ah e joo
E ba mi sun sibi
E je ki nriwaju
Onigele yi
E joo ma
Ki lo de
Ah aree aree
E ma ma je o jabo
O ma ti fe tu leyin ke
Abi ki nshoki e leyin nibi
Tee ba tete shoki e a jabo
Load yi o wa poju aunty?
Bo ba sesi yirun seyin a tu ka
Why ooo
So fe yi mi lori ni?
O ti lo waju baby
This one dey you say nothing nothing

nothing dey
Ah onigele yi …skentele
E joo ma …skontolo
Koju soko…Umbrella…Labalaba…Ice

cream
Ceiling fan…Lukumo…National

theatre….
E wo gele genge lori aji gbo toko…..woman

diesel
E wo gele genge lori aji gbo toko

aye ni un o je un o ni jiya
E wo gele genge lori aji gbo toko
Satellite…Boys follow me…Overload

leleyi o
Bee ba ge gele skentele
Ma ge fila skontolo
Fem…Fem…kan panu won lonje bee
Se baby yen wowo? Ko wowo
So wowo? Ko wowo
Ani so wowo? Ko wowo
Ah wowo girls done finish for

Naija
E ma tori mi, e ma tori mi ree ja

ajaku o…iwo…lenu e
Ema tori wa, e ma tori wa ree ja

ajaku o
Eni gele mi ba wori e lo mi a we
Eni gele mi ba wori e lo mi a aaa
E ma to ri mi, e ma tori wa
E ma tori mi ree ja ajaku o

Comments

comments